ติดตั้งไม้กั้นรถที่ศูนย์บริการนิสสัน ที่กั้นรถยนต์ยาว 6 เมตร

ติดตั้งไม้กั้นรถที่ศูนย์บริการนิสสัน ที่กั้นรถยนต์ยาว 6 เมตร

ติดตั้งไม้กั้นรถที่ศูนย์บริการนิสสัน ที่กั้นรถยนต์ยาว 6 เมตร