ไม้กั้นรถยนต์กรุงเทพ เดอโบตั๋น ติดตั้งที่ถนนศรีนครินทร์

ไม้กั้นรถยนต์กรุงเทพ เดอโบตั๋น ติดตั้งที่ถนนศรีนครินทร์

ไม้กั้นรถยนต์กรุงเทพ เดอโบตั๋น ติดตั้งที่ถนนศรีนครินทร์